Laugh - Enjoy - Nature - Try - Inspire - Learn – Share

Školka plná smíchu, zážitků a prožitků v souladu s přírodou, zkoušíme, inspirujeme, učíme se a sdílíme

Spolu tvoříme bohatší svět našich dětí.

ŠKOLKA PODĚBRADY

Naše motto: hra – pohyb - zábava – poznání

Celodenní služba péče o Vaše děti již od 1 roku.
Na maximální počet 12 dětí jsou 2 zkušené lektorky.
Příjemné, rodinné a bezpečné prostředí s bohatým doplňkovým program.

SPOLU TVOŘÍME BOHATŠÍ SVĚT NAŠICH DĚTÍ

CENTRUM A KROUŽKY

Cílem našich CENTER je vhodně stimulovat smysly Vašich dětí a povzbuzovat je, aby prozkoumaly svůj svět.

ANGLIČTINA a POHYB se stanou přirozenou součástí Vašich dětí.

PŘIROZENĚ ROZVÍJÍME VAŠE DĚTI

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

Program v prázdninové školce je pestrý a upravený tak, aby se s chutí zapojily i děti, které školku běžně nenavštěvují. Prázdninová školka je pro děti od 2 do 10 let. Poznáváme kulturu, přírodu, navštěvujeme, objevujeme, učíme se, bavíme se a sportujeme.

S NÁMI VAŠE DĚTI PRÁZDNINY BAVÍ!!!

Projekt je podporován z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost a Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky.

Název projektu: Dětská skupina Lentils 1
Registrovaní číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008402

Název projektu: Dětská skupina Lentils 2
Registrovaní číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0./0.0/16_132/0006647

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšení podmínek pro zaměstnanost rodičů s dětmi. Účelem projektu je vybudování a provoz zařízení péče o děti předškolního věku.
Vstoupit