Online přihláška

Údaje o dítěti

Jak bude Vaše dítě naši školku navštěvovat – zaškrtněte:

Údaje o zákonných zástupcích

Matka

Otec


Odesláním tohoto formuláře stvrzujete, že jste přečetl/a zásady ochrany osobních údajů a že s nimi souhlasíte.