~ CENTRUM PRO RODIČE S DĚTMI ~

Projekt je podporován z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost a Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky.

Název projektu: Dětská skupina Lentils 1
Registrovaní číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008402

Název projektu: Dětská skupina Lentils 2
Registrovaní číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0./0.0/16_132/0006647

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšení podmínek pro zaměstnanost rodičů s dětmi. Účelem projektu je vybudování a provoz zařízení péče o děti předškolního věku.
Vstoupit